Základní informace

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Ústav byl zřízen výnosem ministerstva zemědělství ze dne 2.3. 1927 jako součást ,,Státních pokusných objektů zemědělských v Průhonicích" pod názvem ,,Výzkumná stanice pro okrasné zahradnictví". Dnes je veřejnou výzkumnou institucí, která se zabývá výzkumem kulturní i volné krajiny, včetně okrasného zahradnictví, které přispívá k utváření značné části životního prostředí člověka.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ) je založen na historickém panství hraběte Arnošta Emanuela Silva Taroucy, které Čs. stát odkoupil prostřednictvím ministerstva zemědělství v roce 1927. Ústav navázal ve své činnosti na zahradnické tradice spjaté zejména s budováním přírodně krajinářského Průhonického parku od roku 1885 a s činností Dendrologické společnosti a její Spolkové zahrady v Průhonicích od roku 1909.

Základní výzkum je zaměřen především na výzkum druhové rozmanitosti vegetace v různých typech krajiny. Aplikovaný výzkum se věnuje záchraně a uchování genetických zdrojů především kriticky ohrožených taxonů rostlin. Výzkum a vývoj v oblasti technologií je zaměřen na nové technologie pěstování rostlin.

Webové stránky VÚKOZ: www.vukoz.cz