Základní informace

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v. v. i.  (VÚV TGM)

Byl založen v roce 1919 jako Státní ústav hydrologický. Od roku 2006 je VÚV TGM veřejně výzkumnou institucí, zřízenou Ministerstvem životního prostředí ČR za účelem výzkumu stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik, hospodaření s odpady a obaly. Dále zajišťuje odbornou podporu ochrany vod, protipovodňové prevence, hospodaření s odpady a obaly, založené na uvedeném výzkumu.

Webové stránky VÚV TGM: www.vuv.cz