Národní park Podyjí

Tip na nejkrásnější výlet v Národním parku Podyjí

Nejen k romantické zřícenině Nový Hrádek uprostřed Národního parku Podyjí…

Trasa: Podmolí – Příčky – Nový Hrádek – Lukov – Čížov – Hardeggská vyhlídka – Celnice Čížov/Hardegg – Čížov
Příjezdové místo: Podmolí, vesnička 8 km západně od Znojma
Výchozí bod: Podmolí, u kapličky
Časový rozvrh: Podmolí – Příčky 3/4 hod., Příčky – Nový Hrádek 20 min., Nový Hrádek – Lukov 40 min., Lukov – Čížov 1 hod., Čížov – Hardeggská vyhlídka 1/2 hod., Hardeggská vyhlídka – Celnice Čížov/Hardegg - 1/4 hod., Celnice Čížov/Hardegg – Čížov 1 hod.; celkový čas 4 1/2 hod.
Převýšení: 300 m
Náročnost: středně náročná trasa po dobře vyznačených cestách
Možnosti občerstvení: Podmolí, Lukov, Čížov

K putování Národním parkem Podyjí vás pozveme do jeho centrální části do okolí Nového Hrádku. Začneme v Podmolí, v obci se zachovalou vesnickou architekturou. Po zelené značce se vydáváme do údolí Žlebského potoka a po zhruba 2 km docházíme na hráz Žlebského rybníka. Popravdě se původně nejednalo ani o hráz ani o rybník. Kolem nynější vodní nádrže byla postavena okolo roku 1970 linie drátěných zátarasů s obslužnou komunikací. Právě těleso této komunikace působí jako nepřirozená překážka v údolí a vzdulo vody Žlebského potoka. Do nynější podoby byla nádrž upravena péčí Správy Národního parku Podyjí.

Opusťme toto místo a pokračujme klikatou lesní pěšinkou (společná červená a zelená turistická značka) necelé 2 km do kopce na křižovatku Příčky. Zde odbočíme po zelené do lesa a po dalších necelých 2 km dorazíme až k bráně Nového Hrádku, zřícenině zpřístupněné od května do srpna každodenně a v září jen o sobotách a nedělích od 10 do 18 hodin.

Nový Hrádek jako lovecký hrad byl údajně založen bratrem Karla IV., moravským markrabětem Janem Jindřichem v roce 1358. Areál zříceniny je tvořen vlastně dvěma stavbami - starší s dvojitým oválným prstencem hradebních zdí a mladší, která vznikla v 15. století z původního předsunutého opevnění. Od dobytí Švédy v roce 1645 je hrad již pustý. Prohlídka trvá okolo 40 minut, zavede nás na nádvoří starého i nového hradu a zejména pak na horní ochoz nového hradu s překrásným výhledem na hluboce zaříznuté meandrující říční údolí. Otevře se nám pohled na dva divoké skalní ostrohy - vlevo český a přímo před námi rakouský, zvaný Umlauf. Vpravo proti Dyji uvidíme v místě bývalého Faltýskova mlýna patrné zbytky jezu, a když budeme mít štěstí, zahlédneme nad údolím letět čápa černého, ptáka, který je symbolem národního parku. Přímo v areálu zříceniny se můžeme vzácně setkat s ještěrkou zelenou – většího samečka poznáme podle tyrkysově modrého hrdla. Velmi vzácné může být i setkání s užovkou stromovou, naším nejdelším hadem.
Zpět z Nového Hrádku na Příčky musíme použít stejnou cestu. Z křižovatky Příčky se dáme po červené a po chvilce dojdeme do Lukova. Prohlížíme si původní vesnické domy, pozdně barokní kostel sv. Jiljí a pranýř z roku 1609. Další malebnou vesnicí na trase je Čížov, do kterého se dostaneme po dalších zhruba 5 km cesty po červené značce přes hluboce zaříznuté F1760 údolí Klaperova potoka.

Cesta nás dovede na asfaltovou silničku asi 300 m pod posledním čížovským domem. Tím je shodou okolností budova Návštěvnického střediska Správy Národního parku Podyjí v budově bývalé finanční stráže. Středisko se stálou výstavou o Podyjí a informační kanceláří je otevřeno od 9 do 17 hodin (červenec a srpen do 19 hodin) každodenně od května do srpna a navíc v dubnu, září a říjnu o sobotách, nedělích a svátcích. Součástí areálu střediska je i zejména cizinci vyhledávaná atrakce – památník železné opony - zbytky zátarasů z ostnatých drátů a strážní věže, tedy jakýsi pohled, jak to na hranici vypadalo před rokem 1989.
Také Čížov stojí za prohlídku. Vedle dalších ukázek dochované vesnické zástavby zde najdeme kapli Panny Marie Bolestné z roku 1756. Svůj výlet můžeme již v Čížově zakončit, ale můžeme pokračovat i dále směrem k hraničnímu přechodu Čížov – Hardegg pro pěší a cyklisty. Dovede nás k němu modrá turistická značka z křižovatky Pod Čížovem. Cestou nezapomeňme asi po 2 km odbočit na tzv. Hardeggskou vyhlídkou, ze které se nám naskytne krásný pohled na městečko Hardegg. K budově celnice dojdeme po dalším kilometru cesty po asfaltce. Předtím však po pravé straně mineme stráň se zajímavou lesostepní formací s výskytem mnoha vzácných druhů rostlin, jako je například vstavač vojenský (Orchis militaris), představitel našich orchidejí, jehož několik jedinců můžeme spatřit i v krajnici cesty.

Nechme si návštěvu Hardeggu a rakouské části národního parku Podyjí na některý z příštích výletů. Dejme se od celnice druhou větví tzv. Hardeggského okruhu (zelená značka). Cesta nás chvilku povede pěšinkou nad řekou, poté uhne do prudšího údolíčka a tím nás odvede až na křižovatku Na Keplech, kterou jsme již poznali pře cestě na Hardeggskou vyhlídku. Do Čížova nám zbývá již poslední kilometr, výchozího místa v Podmolí odsud dosáhneme zpět autobusem.