Příroda v ČR – výuka hrou

Vypište co nejvíc…

Zadání: Vypište co nejvíc VCHÚ – tedy národních parků a chráněných krajinných oblastí v naší republice.

Může být pojato jako soutěž pro jednotlivce či skupinky. Žáci také mohou psát jednotlivé názvy na proužky papíru a při závěrečném hodnocení je pak lepit na tabuli – buď jeden název přidat do společné množiny stejných názvů (získáme přehled, o kterých VCHÚ jsou nejvíc informováni a o kterých nikdy neslyšeli) nebo mohou nalepit papírek jen tehdy, pokud se tento název na tabuli ještě nevyskytuje (získáme přehled VCHÚ a můžeme jej posléze doplnit).

Pozn.: Pokud chcete, můžete při zadání prozradit počet velkoplošných chráněných území 29 (z toho 4 národní parky a 25 chráněných krajinných oblastí) nebo ne a pak se před vyhodnocením se zeptat, kolik kdo napsal a kolik si tipuje, že je celkový počet.

Doba trvání: 5-10 min.práce, hodnocení a kontrola 10 min.

Pomůcky: papíry, psací potřeby

Přílohy k vytisknutí:
Správné řešení, další informace pro zajímavost