Příroda v ČR – výuka hrou

Zajímavosti flory a fauny národních parků a chráněných krajinných oblastí

Cílem aktivity je upozornit na zajímavosti a zvláštnosti z oblasti flory a fauny. Některé NP a CHKO na svém území ukrývají vzácné druhy z rostlinné a živočišné říše. Někdy se dokonce jedná o endemity – rostlinu či živočicha, kteří se vyskytují pouze na daném území.

Zadání: Kdo jsem a kde především mě můžeš najít? Na 12 obrázcích vám představíme raritní živočichy a rostliny daných lokalit, pokuste se k nim přiřadit odpovídající název a určit NP či CHKO, na jehož území se vyskytuje.

Náročnější varianta: žáci obdrží jen obrázky a ostatní informace vyhledávají pomocí aplikace Ochrana přírody a krajiny v České republice.

Doba trvání: 10-15 min. práce (můžeme zadat jako 1 žák hledá 1 řešení), pokud by jeden žák či skupina hledala odpovědi na všechno, může trvat i 30 min. 10 min. kontrola.

Pomůcky: psací potřeby u papírové podoby, 12 fotografií k vytisknutí (k prohlížení na PC jsou též v části pro žáky), seznamy, které vytiskneme a rozstříháme, aplikace Ochrana přírody a krajiny v České republice (žáci si sami vyhledávají potřebné informace).

Přílohy k vytisknutí:
Seznam názvů rostlin a živočichů, seznam názvů CHKO, 12 fotografií a správné řešení