Národní park Šumava

Geomorfologie

Šumava patří mezi nejrozsáhlejší a nejstarší pohoří střední Evropy s rozsáhlými relikty vrcholových plošin, ležících v několika úrovních v nadmořské výšce nad 1000 m n. m. Tyto pozůstatky jsou zachovány v její centrální části a nazývají se Šumavské pláně. Pohořím Šumavy, které má odlehlou geomorfologickou pozici vůči hlavním evropským erozním bázím, probíhá evropské rozvodí mezi Černým a Severním mořem. Relikty paleoreliéfu šumavských plání jsou považovány za jedny z nejstarších na evropském kontinentu.

Současný reliéf Šumavy je výsledkem intenzivního působení procesů tropického zvětrávání v období předcházejících denudačních cyklů. V pleistocénu (starší čtvrtohory) zde převažovaly kryogenní a glaciální procesy.