Chráněná krajinná oblast Český ráj

Hydrologie

Chráněná krajinná oblast Český ráj náleží ke střední části povodí Jizery. Území je odvodňováno jejími levostrannými přítoky - Libuňkou, Žehrovkou, Kněžmostkou a Klenicí.

Největší část chráněné oblasti (78 km²) odvodňuje Žehrovka, která pramení v Prachovských skalách, s celkovou plochou povodí 95,9 km². Z hlediska dlouhodobého průměrného specifického odtoku je Chráněná krajinná oblast Český ráj řazena ke středně vodným oblastem. Odtok vody je středně rozkolísaný, retenční schopnost velmi dobrá.

Přestože pro chráněnou oblast jsou typická především pískovcová skalní města, je zde více jak 40 rybníků. Největší je Žabakor na Žehrovce, který má plochu 45 ha, druhým největším je Komárovský rybník. Regionálně významná soustava rybníků se nachází v Podtroseckých údolích s rybníky Vidlákem, Krčákem a Věžickým na Jordánce, pravostranném přítoku Žehrovky, a Dolským, Nebákovským a Podsemínem na vlastní Žehrovce. V povodí Libuňky se nachází Bažantník u Sedmihorek, Hrudka a Rokytnický u Rokytnice.

Chráněná oblast se nachází na území české křídové pánve budované horninami svrchní křídy, převážně pískovci a slínovci se slabou až velmi dobrou puklinovou propustností. V oblasti soutoku  Jizery a Žehrovky jsou významné zásoby průlinové podzemní vody ve štěrkopísčitých fluviálních sedimentech údolní nivy a nízkých teras.