Chráněná krajinná oblast Český ráj

Klima

Centrální část CHKO leží v nejteplejších a nejsušších klimatických jednotkách mírně teplé klimatické oblasti. Centrální a západní část CHKO zaujímá klimatická jednotka MT 10. Ze západu a jihozápadu proniká do CHKO klimatická jednotka MT 11, která se projevuje především v údolí Žehrovky a na jižních svazích Mužského. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje převážně od 7,0 do 8,0 °C. Průměrná teplota ledna jako nejchladnějšího měsíce roku je -2,0 až -3,0 °C, průměrná teplota července jako naopak nejteplejšího měsíce činí 17 až 18 °C. Denní, měsíční a roční proměnlivost teploty vzduchu je značná. Průměr lednových měsíčních extrémů leží v intervalech od -16,0 do 6,5 °C a průměr červencových měsíčních extrémů v intervalu od 6,6 do 32,0 °C.

Nejvyšší teploty vystupují od května do září nad 30,0 °C a v dubnu a říjnu nad 25,0 °C. Absolutně nejvyšší teplota vzduchu (37,1 °C) byla naměřena v Karlovicích dne 22.8.1943.

Zima začíná na většině území v průměru v první prosincové dekádě a končí ve třetí únorové dekádě. Velké vegetační období trvá asi 215 dní v průměru od konce března do konce října. Malé vegetační období trvá asi 155 dní. Jeho nástup je oproti velkému vegetačnímu období o cca měsíc opožděn (v průměru připadá na konec dubna) a jeho závěr asi o měsíc uspíšen (v průměru připadá na konec září).

V chráněné oblasti lze pozorovat také četné lokální teplotní inverze. Místně se vyskytují extrémně vysoké hodnoty povrchových teplot půdy a přízemních teplot vzduchu, způsobené sklonem a horninovým složením aktivního povrchu (pískovcové skalní útvary). Tyto zvláštnosti topoklimatu se výrazně projevují i v druhové skladbě vegetace. Chráněná krajinná oblast Český ráj leží na přechodu nížin a hor. Nejvyšším bodem území je vrchol Kozákova (744 m n. m.), nejnižší místo leží u rybníku Žabakor (236 m n. m.).

Průměrný roční srážkový úhrn vystupuje nad 633 mm. V jednotlivých letech i v ročním průběhu jsou aktuální srážkové úhrny velmi nevyrovnané. Nejdeštivějším měsícem roku může být červen, červenec i srpen. V těchto měsících spadne v průměru 76 až 81 mm srážek. Nejméně atmosférických srážek spadne v průměru v únoru a v březnu (35 až 41 mm).

Také větrné poměry jsou značně proměnlivé. V zimním období převládá proudění vzduchu z východního kvadrantu, v letním období ze západního kvadrantu. Převládajícím směrem větru je východní směr. Druhým nejčastějším směrem je západní.