Národní park Šumava

Klima

V oblasti Šumavy se průměrné roční teploty pohybují v závislosti na nadmořské výšce, a to od 6,0 °C (750 m n.m.) do 3,0 °C (1300 m n.m.). Z tohoto rozdělení se výrazněji vymykají některé inverzní lokality v údolních a lesních enklávách, kde jsou chladnější letní měsíce v průměru o 2 °C, zimní až o 4 °C než vrcholové polohy ve stejné nadmořské výšce.

Nejnižší průměrné roční srážky mají severovýchodní okraje, a to kolem 800 - 900 mm. Směrem k hlavnímu hraničnímu hřebeni srážky rychle přibývají a nejvyšších hodnot dosahují při státní hranici - v oblasti jižně od Březníku 1 600 mm a více, jinde povětšinou kolem 1 400 - 1 500 mm. Toto rozdělení je způsobeno orografickými vlivy při převládajícím západním proudění, t.j. výrazným návětřím na bavorské straně a podél státní hranice a závětřím na severovýchodních svazích. Hlavní srážkové maximum připadá na červen a červenec, podružné v prosinci souvisí především se zvýšenou četností západního proudění.

Na sníh nejbohatší jsou polohy v nejvyšších nadmořských výškách kolem státní hranice. Souvislá sněhová pokrývka se vyskytuje v průměru v 90 až 100 dnech za rok v nejnižších polohách a ve více než 200 dnech v polohách nejvyšších. Průměrné maximum výšky sněhové pokrývky se pohybuje od 40 cm v nejnižších do 150 a více cm v nejvyšších polohách.