Chráněná krajinná oblast Český ráj

Kontakt

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Správa Chráněné krajinné oblasti Český ráj
Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov

Tel: +420 481 321 900, +420 481 322 292
Fax: +420 481 321 578

e-mail: ceskyraj@nature.cz
www.ceskyraj.nature.cz