Národní park Šumava

Pedologie

Oblast Šumavy má celkově horský charakter s převahou kyselých půdotvorných substrátů. Velká střední nadmořská výška území (v nepatrných úsecích klesá pod 600 m n. m.), relativně zarovnaný povrch (příznivý mohutnému rozvoji semihydromorfních a hydromorfních půd) a celkově mírnější klima jsou specifika, která odlišují půdy na Šumavě od jiných pohoří v ČR.

Nejvýznamnějšími půdními jednotkami jsou hnědá půda kyselá, rezivá půda, podzol, surová půda, ranker, pseudoglej, stagnoglej, nivní půda a glej. Velmi typickým fenoménem Šumavy je rašelinná půda.