Americká zahrada se nachází v lesním komplexu Žďár pod rozhlednou Bolfánek zhruba 2 km od Chudenic. Původně byla část plochy Americké zahrady založena v r. 1828 jako okrasná školka cizokrajných rostlin pro rozsáhlý park u blízkého Lázeňského domu v Chudenicích. Od r. 1832 byla školka využívána jako zásobní zahrada (pro doplňování odumřelých dřevin v parcích) a v letech 1841-48 byla postupně budována jako sbírka cizokrajných, převážně severoamerických dřevin. Vznik arboreta se datuje rokem 1842. Iniciátor byl Evžen Černín, spoluzakladatel Dendrologické společnosti v Průhonicích. Realizaci prováděl zahradník Karel Zahn ve spolupráci s lesmistrem Baselem a slavným českým botanikem prof. Ladislavem Čelakovským. V letech 1847-48 zde bylo vysázeno 143 taxonů dřevin. V průběhu 2. čtvrtiny 19. století se zde již nacházelo 600 taxonů okrasných dřevin. Vysoký podíl zde tvořily zejména atraktivní dřeviny s barevnými či stříhanými listy, případně nezvyklými květy či zvláštního růstu.

V roce 1969 byla {REF:7300|Americká zahrada}, o rozloze 1,89 ha, vyhlášena ministerstvem kultury za chráněné území v kategorii Národní přírodní památka. Dnes je arboretum v majetku Lesů ČR a správu vykonává Správa Chráněné krajinné oblasti Český les. Tato mimořádná dendrologická sbírka má přírodovědné i kulturní hodnoty a slouží ke studiu ekologické valence introdukovaných dřevin v našich podmínkách.
 
Národní přírodní památka Americká zahrada je nejucelenějším souborem introdukovaných dřevin z území Severní Ameriky v České republice s významnými taxony dřevin. V zahradě se doposud uchovaly některé dřeviny z dob jejího založení. Mezi nejvýznamnější dřeviny Americké zahrady patří:

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, douglaska tisolistá (odd.III./1),

  • Severoamerický druh považovaný ve státě Oregon za národní strom.
  • „Černínova douglaska“ - 165-letý unikátní exemplář s mimořádnými rozměry (výška 39 m, obvod kmene přes 5 m), který byl jako tříletý dovezen v r. 1842 z Flottbecku u Hamburku a patří mezi nejstarší jedince tohoto druhu v Evropě. Strom je pojmenován po zakladateli zdejšího arboreta. Ve své domovině dorůstá výšky až 60 m.

Cornus florida L., dřín květnatý (odd.V/272),

  • Severoamerický druh považovaný za národní strom ve státě Missouri a Virginie.
  • Exemplář stromového vzrůstu  v Americké zahradě je evropským unikátem.
  • Zdobí parky a zahrady hned v několika ročních obdobích. Vykvétá v květnu až červnu. Květenství však paradoxně není to, co naše zraky na první pohled poutá. Květy jsou totiž poměrně drobné; zato jsou obklopeny čtyřmi až šesti velkými zákrovními listeny bílé barvy. Tak vzniká dojem velkých květů o průměru až 10 cm. Plodem jsou podlouhlé peckovice šarlatové barvy.

Thuja plicata Lamb., zerav obrovský (túje) (odd.V/264),

  • Původem severoamerická dřevina.
  • Mohutný vícekmenný jedinec z původní výsadby z roku 1842. Ve své domovině dorůstá výšky až 45 m. 

Thujopsis dolabrata (L. fil.) Sieb. et Zucc, zeravinec japonský (odd. XIV/115),

  • Druh pocházející z Japonska.
  • Unikátní jedinec z původní výsadby z roku 1842. Choulostivá dřevina ojediněle přežívající v středoevropských klimatických poměrech.

 


Fatal error: in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/europarc/system/class.fasttemplate.php(287) : eval()'d code on line 610