Národní přírodní památka Bozkovské dolomitové jeskyně

 

Tyto jeskyně leží na severozápadním okraji obce Bozkov, v nadmořské výšce 425 – 485 m, na výměře 5,24 ha, chráněným územím jsou od roku 1999.

Bozkovské dolomitové jeskyně jsou nejrozsáhlejším krasovým systémem v severovýchodních Čechách. Na rozdíl od ostatních zpřístupněných jeskyní v České republice jsou vytvořeny v metamorfovaném vápnitém dolomitu.

Vedle klasických sintrových forem výzdobu jeskyní obohacují křemenné římsy a lišty vypreparované selektivní korozí, místy i trsy jehličkového aragonitu. Volná hladina vody v níže položených částech jeskyní tvoří zřejmě největší podzemní jezero v Čechách.

Jeskyně leží v území, které tvoří horniny krkonošsko – jizerského krystalinika z období siluru. Přítomné dolomity, obklopené nekrasovými horninami, vystupují ve východní části tělesa jako pevné až na povrch, v západní části jsou hluboce rozvětrány a přeměněny až na pískové eluvium až do hloubky 40 m.

Na povrchu zde původně existovala květnatá bučina s habrem a javorem, v současné době je nahrazena většinou smrkem, modřínem a břízou. Z bylinného patra je třeba připomenout bleduli jarní, která tu tvoří souvislý porost. Ve vlastních  jeskyních byl prokázán výskyt netopýra velkého, netopýra ušatého, netopýra černého a vrápence malého.