Národní přírodní památka Kozákov

Chráněným územím není celý Kozákov, ale pouze jihozápadní svahy Kozákova mezi obcemi Vesec, Prackov, Loktuše a Kozákov, bez vrcholové části. Vyhlášen byl v roce 1985 na výměře 162, 83 ha v nadmořské výšce s rozpětím přes 350 m (370 – 730m).

Jde o geologickou a mineralogickou lokalitu s pozůstatky přirozených lesních porostů a květnatých pastvin. Vrchol Kozákova se svými 744 m je nejvyšším bodem Českého ráje a poskytuje (vedle Tábora, Trosek, Mužského, Kopaniny, Vyskře) velice působivé rozhledy nejen na Český ráj, České středohoří, ale i na Krkonoše a Jizerské hory. Kozákov (strážná hora Českého ráje) je pozoruhodný z hlediska neživé i živé přírody, turisticky, sportovně i historicky.

Kozákov, jako kdysi opakovaně aktivní sopka, je součástí výrazného a impozantního Ještědsko – kozákovského hřbetu. Jeho základní horninou je melafyr z prvohor, odkrytý hlavně ve Votrubcově lomu. V žílách a mandlích se nacházejí hlavně acháty, jaspisy, chalcedony, ametysty a další odrůdy křemene, ale i jiné minerály. Ve stěně lomu se nacházejí různé typy lávových příkrovů. Východní část Kozákova a vrcholovou část tvoří čedič se shluky olivínu. Západní svah Kozákova obohacují ukloněné pískovcové kry na lužickém zlomu, především v Měsíčním údolí s pseudokrasovými jeskyněmi a výklenky i archeologickými nalezišti (Babí pec). V těchto místech dosahují pískovce své nejvyšší polohy v Českém ráji, a to 667 m n. m.

Lesní porosty zde mají nejrůznější složení. Největší plochu zaujímají smrkové monokultury, značné zastoupení tu má nejen ve zbytcích přirozených lesů také borovice lesní, listnaté lesy s bukem, dubem letním, lípou velkolistou či jasanem jsou tu mozaikovitě. V jejich podrostu roste místy lýkovec jedovatý, hrachor jarní, prvosenka vyšší. Na suchých místech rostou suchomilné a teplomilné druhy (hvozdík kropenatý, mateřídouška vejčitá).

Skalní stěny využívají také pro hnízdění charakteristické druhy pro Český ráj - poštolka obecná, krkavec velký, výr velký, rehek domácí. V lesích lze vidět a slyšet králíčka obecného, křivku obecnou, ořešníka kropenatého a další. V blízkosti chráněného území probíhá tradiční a sledovaná tahová cesta ptáků s průtahem pěnkav, jíkavců, drozdů, skřivanů, lindušek, hus a dalších.