Národní přírodní památka Luční

Vyhlášeno: 1988. Výměra: 1 ha.
 
Národní přírodní památka Luční je tvořena hrází stejnojmenného rybníka. Hlavním předmětem je zde ochrana hub - NPP Luční byla vůbec první vyhlášenou mykologickou rezervací v tehdejším Československu.
 
Na hrázi dlouhé 300 m bylo doposud nalezeno přibližně 400 druhů hub. Největší pozornost je věnována teplomilným hřibovitým houbám, kterých zde bylo zaznamenáno 33 druhů. Mezi nejzajímavější z nich patří hřib moravský (Xerocomus moravicus), hřib žlutonachový (Boletus xantopurpureus), hřib pružný (Aureoboletus gentilis), hřib Le Galové (Boletus legaliae), hřib Špinarův (Boletus spinarii), hřib rubínový (Rubinoboletus rubinus), hřib satanovitý (Boletus satanoides), hřib rudonachový (Boletus rhodopurpureus), hřib plavý (Boletus impolitus), hřib medotrpký (Boletus radicans) a hřib přívěskatý (Boletus appendiculatus) apod.
 
Lokalita je bohatá i na zástupce některých jiných mykorrhizních rodů hub (hub soužijících s kořeny vyšších rostlin). Nejhojněji jsou zde zastoupeny holubinky (38 druhů), ryzci (21 druhů), čirůvky (13 druhů), muchomůrky (11 druhů), a pavučinci (25 druhů). K nejvzácnějším houbám patří šupinovka vroubkovaná, štítovka Thomsonova, hvězdovka hnědá, holubinka hájová, hloubinka citlivá, holubinka ruměnná a jiné.
 
Na NPP Luční probíhá od roku 1988 mykologický monitoring, který je pojat jako intenzivní dlouhodobý průzkum. Je zde sledována nejen druhová rozmanitost vyšších hub, ale jsou také pořizovány součty všech jejich plodnic, a to v pásech o velikosti 10 x 10 m. Lokalita je tedy během sezóny pravidelně navštěvována. Většina vzácných plodnic je opatřena ohrádkami z klacíků a tabulkami s označením druhu. Na základě terénních záznamů jsou pak zpracovávány přehledy fruktifikace (plodění) jednotlivých druhů (za dekádu, v pásmech apod.).
 
Ve stromovém patře na hrázi je dominantní dřevinou dub letní. Stáří některých dubů je odhadováno na 250 – 300 let. Dále je zde podstatně zastoupen topol osika a bříza bradavičnatá. Ostatními vtroušenými dřevinami jsou např. smrk ztepilý, borovice lesní, javor klen atd. Udržení víceméně zapojených stromových porostů na obou stranách hráze je zásadní pro zachování vzácných hub. Pokud některé stromy odumřou nebo byly vyvráceny, jsou nahrazeny novou výsadbou. Vysokobylinné porosty na hrázi jsou koseny, aby se zamezilo šíření agresivních druhů rostlin.
 
Lokalita je přístupná po značené turistické cestě od silnice Planá nad Lužnicí – Turovec. Stezka vede přímo po koruně hráze, značení NPP je doplněno informační tabulí. V době růstu hub jsou plodnice označeny jmenovkami. Péče a pravidelný monitoring na lokalitě jsou zajištěny.