Příroda v ČR – výuka hrou

 

Slepá mapa

Do mapy s vyznačenými hranicemi velkoplošných chráněných území přiřaď správné názvy velkoplošných chráněných území a jejich loga!

 


 

Přiřazování fotografií a názvů VCHÚ

Ke každé fotografii přiřaď správný název národního parku nebo chráněné krajinné oblasti!


Test – Naše nej…

V doplňovacím testu si vyzkoušej své znalosti!

 


 

Přiřazování do trojic

Seřaď vedle sebe vždy trojici – název NP (CHKO) – charakteristika – místopis (příklad: NP Krkonoše – Nejvýše položená arkto-alpínská tundra – Pramen Labe)!


Zajímavosti fauny a flory národních parků a chráněných krajinných oblastí

Kdo jsem a kde mě můžeš najít? Na 12 obrazcích si prohlédni živočichy a rostliny daných lokalit a pokus se k nim s pomocí aplikace Ochrana přírody a krajiny v České republice přiřadit odpovídající název a určit NP či CHKO, na jehož území se vyskytuje a zjistit o něm další informace!