Národní park Šumava

Ptačí oblast Šumava

Vyhlášena nařízením vlády č. 681 ze dne 8.12.2004 na ploše o výměře 968,44 km². Hlavními druhy – předměty ochrany této ptačí oblasti jsou tetřev hlušec, tetřívek obecný, jeřábek lesní, čáp černý, chřástal polní, kulíšek nejmenší, sýc rousný, datel černý a datlík tříprstý. V zákoně o ochraně přírody a krajiny je ptačí oblast definována jako zvláštní kategorie územní ochrany, zaměřená na zachování početnosti populací vyjmenovaných druhů ptáků a stavu jejich životního prostředí. Kromě uvedených klíčových druhů je na Šumavě zaznamenán výskyt dalších dvaceti druhů evropsky významných ptáků, mezi něž patří například včelojed, sokol, výr, ledňáček a jiní.