Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví

Tip na nejkrásnější výlet

Na procházku vyrazíme ze srdce Litovelského Pomoraví, z královského města Litovel. Městečko Litovel, někdy nazývané Hanácké Benátky, dostalo tuto přezdívku díky systému šesti říčních ramen řeky Moravy, které se městem proplétají, aby se opět spojily v hlavní tok Moravy směřující do Olomouce. Chceme-li poznat Litovel trochu blíž, můžeme jako průvodce využít tři na sebe navazující naučné stezky, a to "Historická Litovel" (8 zastavení), která představuje zdejší památky (morový sloup, městské opevnění, třetí nejstarší kamenný most v ČR, domy na náměstí, Česká kaple a další ) a přírodovědně-naučné stezky "Kolem litovelských rybníků" (11 zastavení) a "Hvězda" (7 zastavení). Dále z Litovle můžeme pokračovat po červené turistické značce a zároveň naučné stezce do národní přírodní rezervace Vrapač. Tady se chvíli zastavíme a nasajeme atmosféru nefalšovaného lužního lesa. Pokud chceme poznat skutečné krásy lužního lesa, vypravíme se sem nejlépe na jaře. Právě v tuhle roční dobu hraje les všemi barvami, od žlutých petrklíčů, orsejí, křivatců až po růžové a bílé dymnivky a plicníky. Až si do sytosti vychutnáme klid těchto míst, budeme pokračovat podél řeky Moravy na Nové Zámky. Romantický areál zámku a krásného parku byl vystavěn Lichtenštejny, kteří si tuto oblast oblíbili a zanechali po sobě v blízkém okolí několik památek ( Obelisk nebo Chrám přátelství Templ). Pokračujeme-li cestou dále, po pár kilometrech dorazíme do Mladče, která je v podstatě cílem našeho výletu. Než jej ale definitivně ukončíme, čeká nás ještě vápencový vrch Třesín, který je svým vzhledem přirozenou „dominantou“ jinak rovinaté Hané a nabízí nejednu zajímavost. Určitě nejznámější jsou v této oblasti veřejnosti zpřístupněné Mladečské jeskyně. Jeskyně mají mimořádnou archeologickou a paleontologickou hodnotu. Byly zde objeveny stopy prehistorického osídlení oblasti, kosterní pozůstatky lidí starší doby kamenné a kosti dnes již vyhynulých zvířat. Za zmínku stojí samozřejmě i krasová výzdoba jeskyně a také to, že jeskyně jsou významným zimovištěm netopýrů.

Po prohlídce jeskyní se můžeme vydat po naučné stezce na již zmíněný vrch Třesín, národní přírodní památku – ukázku přirozeného bukového lesa. Dole pod kopcem narazíme na tzv. vyvěračky, přírodní jev vyskytující se v krasových oblastech (více o nich se můžeme dočíst na tabulích naučné stezky). Modrá turistická značka nás dále zavede k další ze staveb Lichtenštejnů – Rytířské síni. Dnes tu zbyl z této památky jen poslední sloup obklopený pěkným listnatým lesem, ve kterém najdeme kromě buku také javory, lípy a habry.

A nakonec tip pro odvážlivce. Budete-li mít zrovna při sobě baterku či svíčku (ti nejkurážnější i bez nich), můžete se vydat na průzkum ještě jedné, podstatně menší a částečně umělé jeskyně. Nese jméno Podkova (to kvůli svému tvaru) a je také zimovištěm vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) a netopýra černého (Barbastella barbastellus). Kousek nad jeskyní si všimněte ještě Čertova mostu, k jehož vzniku se váže nejedna legenda, ale o tom třeba až příště, u nás v Litovelském Pomoraví.

Přejeme vám mnoho příjemných zážitků!