Národní park Šumava

Dva tipy na výlet

Šumava nabízí nepřeberné množství přírodních i kulturních prožitků. Od náročných pěších túr po odlehlých hraničních hřebenech až po pohodovou cykloturistiku podél Vltavy Vltavským luhem. Milovníky vodní turistiky přiláká přírodně velice atraktivní sjezd Vltavy, běžkaři nacházejí mimo hlavní oblast Kvildska stále více půvabu v odlehlejších končinách národního parku na Stožecku nebo Prášilsku.

Dovolujeme si Vás pozvat na dva výlety. Jeden za přírodou, ten druhý za kulturou, historií území, jakožto vyjádření přirozené přírodní a kulturní jednoty území.

Putování za přírodou nás zavede do lokality Březník u Modravy, do samotného srdce národního parku.

Z Modravy, nejvhodnějšího nástupního místa k dosažení Březníku, se vydejme pěšky nebo na kole po lesní silničce sevřeným údolím Modravského potoka, aby se po necelých sedmi kilometrech před námi otevřelo široké Luzenské údolí, uzamčené z jedné strany majestátním vrcholem Luzného (1373 m n. m.), z druhé pak březnickou myslivnou, do níž Karel Klostermann, spisovatel Šumavy, umístil děj svého nejslavnějšího románu Ze světa lesních samot. Zde začíná čtyřkilometrová okružní zážitková stezka o proměnách horské smrčiny. Kratší, cca dvoukilometrový okruh je možné zvládnout již od křižovatky cest na vstupu do Luzenského údolí.

Vítejte na zážitkové stezce Proměna horské smrčiny.

Zveme Vás, jen na chvíli, k vnímání poselství o nekončícím, věčně se obnovujícím životu. Poselství nezatíženého odvěkými zkušenostmi z prostředí krajiny, kterou všichni denně obýváme, přizpůsobenou již téměř dokonale našim potřebám a obecně přijímaným představám o kráse a ošklivosti, užitečnosti a škodlivosti, dobru a zlu.

Kde jinde, než v jádrových zónách národního parku, můžeme sledovat a uvědomovat si jednotu umírání a zrodu, v měřítkách jinde obtížně představitelných. První setkání s lesem, kde před několika lety hromadně odumřely zelené stromy v důsledku přemnožení lýkožroutů, nemusí být příjemné. Vyvstává řada otázek. Pojďme se tedy společně podívat a přemýšlet o tom, jak to dělá člověk a jak příroda.

Nově se rodící les je plný překvapení, prožitků. Vše se neustále mění a zároveň i opakuje. K upoutání vašeho zájmu na rozhodující procesy jsou na stezce opakovaně umístěny piktogramy symbolizující to nejpodstatnější ke spatření v daném místě. Vnímavý pozorovatel jistě odpustí, že nejsou umístěny mnohem hustěji, než by si příroda zasluhovala.

V březnické myslivně nalezne unavený poutník nejenom menší informační středisko s muzeem Karla Klostermanna a ve stodole galerii s příležitostnými výstavami, ale i občerstvení v malé útulné hospůdce. Úchvatné výhledy na hraniční vrchol Luzného jsou jaksi navíc.

Pro cestu zpět do Modravy je vhodné zvolit cestu lesem po tzv. Starobřeznické cestě s průchodem Cikánskou slatí po poválkovém chodníčku . Tato změna je však umožněna pouze pěším návštěvníkům, cyklisté se vrací zpět do Modravy po stejné cestě.

Celá trasa je asi 17 km dlouhá a představuje vhodný půldenní výlet.

Pro milovníky kultury a historie území

Z přirozeného nástupního místa v obci Srní se vydejme přes místní část Staré Srní vzhůru okolo lesní školy, až narazíme na Vchynicko-tetovský plavební kanál, více než dvě stě let staré plavební dílo, a odsud lesní pěšinou vystoupáme až k bývalé lesní kapli.

Pojďte s námi k bývalé Hauswaldské kapli, místu kdysi hojně navštěvovanému, poté násilně nasměrovanému k temnotě zapomnění, dnes opět přivedenému k životu.

Napijme se vody, o níž se traduje, že je zázračná a uzdravuje. Společně s Karlem Klostermannem, spisovatelem Šumavy, se vydejme na procházku čarovným lesem Kostelního vrchu - Hauswaldu a pozorujme, naslouchejme, všemi smysly vnímejme šumavskou přírodu umocněnou citáty klasika.

"... klene se kamenný můstek o jednom oblouku, za nímž se vypíná vysoký míchaný les, jemuž říkají Hauswald. Jda tou cestou dále přijdeš ke dvěma kapličkám, stojícím po levé i pravé straně cesty a zírajícím družka na družku svými vchody. Jedna z těch kapliček už je velmi vetchá, vchod do ní neustále otevřen, a podíváš-li se do vnitřku, spatříš tam prapodivnou směsici různých předmětů obětovaných divotvorné Panně, rozvěšených bez ladu a skladu po zdech; pokrývají i oltáříček snesené tam dárky na znamení díků za zázračná uzdravení, za pomoc v nouzi, za splnění tužeb: obrazy i obrázky, křížky, růžence, sošky, výrobky ze dřeva a z vosku, představující všecky možné údy a části těla."

(Karel Klostermann: Červené srdce)

Kaple se nacházela asi 2 km jižně od Srní v lese poblíž studánky nedaleko Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu. K místu se váže celá řada pověstí, například o tom, jak na přímluvu Matky Boží tu byly dvě ženy zachráněny před útokem medvěda. Údajně zde také docházelo k zázračným uzdravením. Na základě těchto znamení tu obec Srní vystavěla v roce 1820 malou kapli. Pro sílící proud poutníků vzniká v sousedství v roce 1860 další větší kaple, přestavěná roku 1902. Na oltář věřící umístili sochu Panny Marie Lurdské, která se dochovala a je nyní na postranním oltáři kostela v Srní. Pouť se slavila vždy o svátku Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna.O Hauswaldské kapli vypráví povídka Karla Klostermanna "Červené srdce". Kaple včetně svého zařízení byla srovnána se zemí dne 14.září 1957. Konec? Na dlouhé roky se zdálo, že ano.

Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky. Zanikla kaple, mnoho věřících spí svůj věčný sen na šumavských hřbitůvcích, doba se změnila. Přesto kouzlo místa, genius loci, způsobilo, že skupina nadšenců z Občanského sdružení Karel Klostermann - Spisovatel Šumavy iniciovala projekt znovuoživení místa bývalé Hauswaldské kaple.

Společně se Správou NP a CHKO Šumava, finančním gestorem projektu, byl místu opět přiznán jeho duchovní rozměr. Bývalé kaple dnes připomínají nově přiznané základy. Veřejím, padlým dovnitř kaple, symbolu pokusu o zmar duchovní stavby, byl jako protipól a symbol nezničitelnosti lidského ducha vytvořen Růženec.

Kámen, dřevo a voda, přírodní materiály, z nichž byl vytvořen, přinášejí vedle duchovního odkazu i poselství o nezbytnosti našeho citlivějšího přístupu k přírodě.

Na prostor bývalé kaple od roku 2006 volně navazuje pětikilometrová procházka lesem kolem Kostelního vrchu (Hauswaldu), doplněná Klostermannovými citáty. Zpáteční cestu do Srní si lze zpestřit krátkým putováním podél plavebního kanálu a před obcí Mechov se nechat oslovit půvabnou zmechovatělou cestou k odbočení zpátky do Srní.

V závislosti na volbě trasy se jedná o 6 – 11km dlouhý nenáročný výlet, ideální pro podvečerní procházku.

Ve víře v uzdravující účinky je místo hojně navštěvováno lidmi s tělesným postižením.