FOTOGRAFIE | GRAFIKA

Jednou z aktuálních činností, které jsme začali realizovat na přání zejména našich stávajících, ale i nových klientů, jsou grafické a fotografické práce, spojené se sazbou publikací včetně přípravy do tisku.

Součástí přípravy publikací a webů, ale i samostatnou činností pro naše klienty jsou fotografické práce.

Grafika a fotografie jsou dalšími nástroji pro zprostředkování informací vizuálně zajímavou formou, kde informace zůstávají stále na prvním místě - lidé, jejich práce, příběhy, akce, kampaně, události, výroční zprávy, brožury či kalendáře, spojené často spíše se společenskou než obchodní prezentací.

Klientem zadaný úkol převedeme do atraktivní podoby tak, aby informacím a sdělením klienta dominovala praktická funkce a zároveň byla pro cílovou skupinu vizuálně zajímavá.

Potřebujeme a chceme podrobně znát, co klient potřebuje a co se mu líbí (ať prostřednictvím popsaných nebo prezentovaných oblíbených děl či ukázkou našich minulých prací).
Nechceme si protiřečit, ale na základě popsaných potřeb rádi nabídneme i pohled z jiného úhlu.

Nejdříve potřebujeme znát strukturu a obsah, zamýšlený počet stran či obrazovek apod.

Na základě konkrétní domluvy zpracujeme grafické návrhy, po schválení grafiky a po dodání finálních dat klientem se přistupuje k sazbě publikace či k plnění webových stránek.
Texty je nutné dodat po jazykové i obsahové korektuře (stejný formát citací, popisků apod.), předejdeme tím nechtěným náročným změnám velkého množství dat, prodloužení doby zpracovaní a s tím spojené navýšení ceny.

Následují korektury naplněné publikace.

Závěrem s Vámi zvolíme materiál pro tisk, představíme Vám případné povrchové úpravy, které publikaci vizuálně obohatí a mohou i zdůraznit důležitost vybraných informací.
Když budete spokojeni a nikde nejsou žádné chyby, může se tisknout.

Součástí přípravy publikací a webů, ale i samostatnou činností jsou fotografické práce - portréty figurální či skupinové, architektura v interiéru a exteriéru, technické i atmosférické snímky, image a žánrové fotografie, reportáže, produktové série a další.

Vše v ateliéru nebo venku, s přirozeným světlem nebo s mobilním ateliérem.

Fotky k následným úpravám a zpracování si vybíráte obvykle z většího množství pořízeného materiálu, v náhledových galeriích, je možno s naší konzultací. Stejně tak si můžete vybrat barevnost do tisku - barva teplá, studená, černobílá, kolorované varianty apod.

Anebo to všechno můžete nechat na našem fotografovi či fotografce 🙂

Těšíme se na spolupráci.