VIDEO | DOKUMENTY

Různé organizace, technologické společnosti, výzkumné ústavy, univerzity, neziskové organizace apod. se vybavují stále dokonalejší audiovizuální a počítačovou technikou, využívají stále více internetu a sociálních sítí při prezentaci svých produktů, služeb, činností.. Audiovizuální a multimediální produkty se staly silnými nástroji ke sdělení informací nejrůznějšího charakteru; vhodně zpracované video předčí svou osobitostí ostatní formy sdělení.

Snadná zapamatovatelnost informací a atraktivní forma oslovení diváka je v případě profesionálního zpracování velice vhodnou cestou k dosažení vlastních cílů a záměrů.

Dle našich zkušeností s požadavky zákazníků v oblasti audiovizuálních prezentací zpracováváme corporate video, krátké šoty prezentující organizaci při různých příležitostech, kde je potřeba daný subjekt komplexně představit - její historii, služby nebo výrobní sortiment, technologii výroby, laboratoře a vlastní výzkum, reference renomovaných zákazníků, významné projekty či zakázky, systém kvality, mezinárodní spolupráci, péči o zaměstnance, sponzoring, plány do budoucna apod.
Délka takových snímků se pohybuje obvykle mezi 3 - 6 minutami, záleží na množství a míře podrobností informací, které chcete svým partnerům či zákazníkům sdělit.

Dalším typem je image video. Jedná se v podstatě o stejné zaměření jako u corporate videa, důraz je zde kladen spíše na jiné než odborné informace - zachycení atmosféry v organizaci či společnosti, její lidé, kvalita prostředí, technologie, komunikace s klienty, nejlepší referenční zakázky, šíře působnosti apod.
U takových filmů je náročnější režisérská práce, kamerové natáčení i následná postprodukce (střih, hudba, grafika a animace). Délka takových snímků se většinou pohybuje mezi 1 - 3 minutami, cílem je ´nastavení nálady´ klienta / diváka, nikoliv explicitní předání obchodních, technických aj. informací.

Zejména pro nekomerční oblast - státní organizace, výzkumné ústavy, univerzity, neziskové organizace - realizujeme tematická videa, populárně naučné dokumenty či vzdělávací filmy, např. z oblasti vědy a výzkumu, ekologie, školství, sociální oblasti a zdravotnictví, zemědělství apod. Cílovými skupinami pro tyto dokumenty jsou převážně veřejnost, školní mládež a studenti.
Velmi často jsou tyto projekty realizovány v rámci dotačních programů, ať již z prostředků českého státního rozpočtu, či v posledních letech z operačních programů fondů Evropské unie.

Video produkce není vždy identická. Na začátku domluvíte s producentem charakter videa, zaměření na cílové skupiny a způsoby využití, rozpočet a harmonogram výroby, a termín předání díla.
Jeho prostřednictvím se seznámíte se scénáristou a režisérem, který na základě Vašich podkladů zpracuje scénář, po jehož korekturách a schválení s Vámi naplánuje kamerové natáčení.

Režisér pak - obvykle spolu s pověřenou kontaktní osobou ve Vaší organizaci - provede natočení kamerových záběrů. Po jejich ukončení jsou záběry upraveny a zpracovány pracovníkem postprodukce, střihačem, provádí se tzv. míchačka a nasazení komentáře, hudby a ruchů; do této části výroby zvané postprodukce patří i výroba cizojazyčných verzí, digitální úpravy textu v obraze, titulky, počítačová grafika a animace apod.

Výslednou podobu videa rovněž připomínkujete a schvalujete.